Végelszámolás közreműködés

Végelszámolási eljárás során való közreműködés:

A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén – ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz – végelszámolásnak van helye.

Fő cél ebben az esetben is a hitelezők és követelések rendezése.

A gazdasági mediátor megtartja mediátor szerepét illetve egyidejűleg a vállalkozás végelszámolójává is válik.  Lehetősége van így egyezséget kötni a hitelezőkkel és végigviszi a vállalkozás végelszámolási folyamatát.

 

A végelszámoló legfontosabb feladatai a végelszámolás során:

a cég vagyoni helyzetét felméri,

követeléseit behajtja,

tartozásait kiegyenlíti,

jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti,

vagyoni eszközeit szükség esetén értékesíti,

a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a cég tagjai (részvényesei) között pénzben vagy természetben felosztja és a cég működését megszünteti.

Tevékenységének négy fontos korlátja van:

  1. a legfőbb szerv előírhatja, hogy egyes vagyontárgyakat csak nyilvános pályázat vagy árverés útján lehet értékesíteni,
  2. a legfőbb szerv dönthet a tevékenység ideiglenes vagy korlátozott folytatásáról,
  3. évente el kell készítenie a beszámolót ill. az adóbevallásokat,
  4. évente tájékoztatót készít a legfőbb szerv és a cégbíróság részére.

Mindazonáltal a végelszámolást 3 éven belül be kell fejezni. Ellenkező esetben ugyanis átalakul az eljárás kényszer-végelszámolássá.