Gazdasági

Építőipari beruházó és fővállalkozó között generálkivitelezői szerződés jött létre egy lakópark építésére. A beruházás meghaladta az 1 milliárd forintot.

A teljesítés arányában, a szerződés szerinti ütemterv alapján kivitelező részszámlákat nyújtott be, amelyből beruházó a szerződéssel összhangban garanciális javítások biztosítására a számla összegének 10%-át rendre visszatartotta. Generálkivitelező a szerződés teljesítésében folyamatos késésben volt, amiért kötbérfizetési kötelezettsége keletkezett. A kötbér mértéke elérte a szerződésben meghatározott lehetséges maximumot. A véghatáridő előtt a kivitelező ellen felszámolási eljárás indult.

A kialakult helyzet szerint generálkivitelezőt kötbérfizetési kötelezettség terhelte, míg a beruházót a garanciális visszatartás kifizetésének kötelezettsége, meghatározott ütemterv szerint.

A felszámoló célja a felszámolói díjigény, és a hitelezői igények kielégítése volt. A törvény alapján arra kell törekednie, hogy a hitelezők igényeit a társaság vagyonából minél teljesebb mértékben kielégítse. Vitatta a kötbér mértékét, az elismert hitelezői igények között nem szerepeltette, várható volt, hogy Beruházó perben megtámadja a Felszámoló döntését. A perben a Felszámoló évek múlva nagy valószínűséggel pervesztesként kerül ki.

A per időtartama alatt az ütemterv szerint lejáró visszatartások felszabadulnak, és követelhetővé válnak, amit a Felszámoló a vonatkozó jogszabályok alapján behajt. A befolyó pénzből a törvény alapján, a vagyon mértékéig kielégíti a hitelezőket.

Generál kivitelező alvállalkozói a felszámolás miatt nem kapták meg munkájuk ellenértékét a Generál kivitelezőtől. A Beruházó célja az volt, hogy a Generál kivitelező helyett kifizesse az alvállalkozók felé fennálló tartozás egy részét. Erre a garanciális visszatartás nyújtott fedezetet. Stratégiája arra épült, hogy a kötbérbe beszámítja a garanciális visszatartást, amit a PTK egynemű lejárt követelések esetén egyoldalú nyilatkozattal lehetővé is tesz. Azonban a beszámítás a garanciális visszatartás esetén addig nem alkalmazható, amíg nem válik lejárt követeléssé.

A helyzet évekig tartó perrel, és jelentős költséggel fenyegetett, amit mindkét fél igyekezett elkerrülni.

Felek a mediáció során szakértőt kértek fel a probléma tisztázására. A szakértői vélemény többek között megállapította, hogy a Generál kivitelező nem tud eleget tenni garanciális kötelezettségeinek, erre sem műszaki, sem emberi erőforrásai nincsenek, a szerződés e tekintetben nem teljesíthető. Mivel a szerződés ezen az egy ponton még hatályban volt, lehetetlen teljesítésre hivatkozással Felek lejárttá tették a garanciális visszatartást, és megnyílt az út a garanciális visszatartás beszámítására a kötbérrel szemben.

Beruházó ezt követően visszavonta hitelezői igényét a fennmaradó kötbér vonatkozásában.